انواع سپتيك تانك

براي آشنايي شما عزيزان ميخواهيم در اين مورد اطلاعاتي بدهيم

انواع سپتيك تانك

۱۰ بازديد

محاسبات سپتيك تانك

همانطور كه گفته شد دستگاه سپتيك تانك به منظور پيش تصفيه فاضلاب انساني مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين هدف از نصب آن حذف حدود 30 الي 50 درصد بار آلودگي فاضلاب است. چون در اين سيستم شرايط بيهوازي برقرار است كه منجر به توليد مواد اسيدي و كاهش pH فاضلاب مي گردد و كاهش pH فاضلاب مانع از فعاليت ميكروارگانيسم ها و تجزيه بيشتر فاضلاب مي گردد. بنابراين زمان ماند خيلي زياد، كمك چنداني به كاهش بار آلودگي فاضلاب در آن نخواهد كرد. معمولاً زمان ماند حدود 5 ساعت در اين مخازن باعث تكميل شدن فعاليت بيولوژيكي ميكروارگانيسم ها مي شود. ولي بخاطر ته نشيني بهتر معمولاً زمان ماند 24 ساعت جهت حساب ظرفيت فاضلاب در انواع سپتيك تانك لحاظ مي گردد.

 كاربرد سپتيك تانك

انواع سپتيك تانك بتني

بنابراين جهت برآورد ظرفيت انواع سپتيك تانك فاضلاب نياز است تا ميزان توليد 24 ساعته فاضلاب را بدانيم. به عنوان مثال در يك واحد مسكوني كه بطور متوسط 4 نفر سكونت دارند و ميانگين سرانه توليد فاضلاب 150 ليتر مي باشد، كل فاضلاب توليدي در يك شبانه روز حدود 600 ليتر مي باشد. حداقل گنجايش پيشنهادي جهت ساخت سپتيك تانك براي تصفيه و ته نشيني بهتر مواد جامد حدود 2 مترمكعب مي باشد. بنابراين ميزان اندازه محاسبه شده هر چقدر كه باشد با 2 متر مكعب جمع مي شود و گنجايش نهايي حاصل جمع اين دو عدد مي باشد. مثلاً در مورد يك خانواده 4 نفره كه ميزان توليد فاضلاب 600 ليتر در شبانه روز مي باشد بهتر است از يك مخزن سپتيك به ظرفيت حدود 2000 الي 3000 ليتر استفاده شود.

 

ميزان سرانه فاضلاب توليدي در اماكن مختلف نظير رستوران ها، پارك ها و اماكن تفريحي، ادارات و سازمانها، مراكز تجاري، مدارس و مراكز آموزشي، اماكن ورزشي و …. در كتاب هاي مرجع به صورت حداقل و حداكثر و ميانگين، ذكر شده است. در صورت نياز به برآورد دقيق گنجايش اين دستگاه مي توانيد با كارشناسان تماس بگيريد.

 

انواع سپتيك تانك پلي اتيلن دفني فاضلابي از چه اجزايي تشكيل شده؟

 

• فلنچ ورودي: به عنوان اولين بخش اصلي انواع سپتيك تانك پلي اتيلن مي باشد و شامل لوله ورودي به سپتيك است.

• مخزن اوليه: اين قسمت از مخزن سپتيك به عنوان فعال ترين قسمت اين مخزن به شمار مي رود كه با استفاده از بافل از قسمت دوم مخزن جدا شده است. اين بخش بيشترين حجم مربوط به دستگاه را به خود اختصاص مي دهد كه بصورت تقريبي حدود ۶۰ الي ۷۰ درصد حجم كل آن را شامل مي شود.

• ديوارۀ جدا كننده داخلي: اين بخش براي جلوگيري از ورود چربي، روغن شناور شده و معلق و همچنين لجن موجود به مخزن دوم يعني مخزن زلال ساز طراحي و ساخته ميشود.

• مخزن زلال ساز فاضلاب: تعبيه اين مخزن براي ذخيره و نگه داري آب زلال شده و عاري از فاضلاب و لجن شناور مي باشد كه تقريباً حدود ۳۰ درصد از حجم مخزن سپتيك تانك را شامل ميشود.

• قسمت مربوط به تهويه هوا: ساخت اين بخش براي ايجاد فضاي مناسب براي تبادل گازهاي توليد شده است. گازهايي كه از فرآيند هاي بي هوازي فاضلاب به دست مي آيد بايد به بيرون از مخزن هدايت شوند. گاز موجود در اين قسمت معمولا گاز متان و گاز سولفيد هيدروژن است كه بايد از مخزن خارج شود.

• قسمت خروجي فاضلاب: اين بخش از بافل و لوله خروجي مربوط به انواع سپتيك تانك فاضلاب پلي اتيلني مي باشد.

 سپتيك تانك

ساختار گندانبار انواع سپتيك تانك پلي اتيلن

انواع سپتيك تانك پلي اتيلن به لحاظ نوع لوله مورد استفاده در ساخت مخزن اوليه و ثانويه به مدلهاي مختلفي تقسيم ميشود.

 

سپتيك تانك دوجداره با لوله پلي اتيلن دوجداره كورتيوب

سپتيك دوجداره با لوله كاروگيت

مخزن سپتيك دو محفظه با لوله پلي اتيلن دوجداره اسپيرال

سپتيك دو قسمته با لوله پلي اتيلن دوجداره اسپيرال كاروگيت

سپتيك پلي اتيلن دولايه

توليد كننده سپتيك تانك

ضعيف ترين نوع سپتيك تانك پلي اتيلن ، مدل دولايه مي باشد و قوي ترين سازه نوع دوجداره با لوله پلي اتيلن دوجداره اسپيرال مي باشد .

نكته مهم در توليد سپتيك تانك آگاهي توليد كننده از شرايط استفاده خريدار مي باشد. بعنوان مثال چنانچه بار ترافيكي روي يك مخزن سپتيك وجود داشته باشد نوع متريال و ميزان پلي اتيلن مورد استفاده در ساخت محصول با زماني كه اين شرايط وجود ندارد متفاوت خواهد بود.

 نقشه سپتيك تانك

نحوه عملكرد انواع سپتيك تانك

فعل و انفعالاتي كه در مخزن سپتيك تانك صورت مي گيرد عبارتست از پالايش ابتدايي فاضلاب كه همان ته نشيني است. موادي كه در مخزن ته نشين و يا رونشين مي شوند مراحلي از تصفيه را مي گذرانند كه درباره آن نيز مختصري گفتگو خواهد شد. سپتيك تانك فاضلاب به نحوي طراحي مي شود كه فاضلاب ورودي به آن تقريباً‌بين يك تا سه روز باقي مي ماند. در مدت مذكور مواد معلق به نسبت سنگين فاضلاب به صورت لجن در كف مخزن ته نشين شده و بيشتر مواد معلق سبك و از جمله روغن و چربي به تدريج به شكل كف غليظي در سطح مايع شناور مي گردد

تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد